web counter เพิ่มเพื่อน

HASHI URD ยู อาร์ ดี : จำนวน 2 กล่อง

หมวดหมู่สินค้า: HASHI
ราคา 1,120บาท

13 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 1352 ผู้ชม

HASHI URD  ฮาชิ ยู อาร์ ดี

คือ นวตกรรมใหม่ผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบแผลในกระเพาะอาหาร ลดแสบร้อน กระตุ้นเยื่อเมือก ฟื้นฟูเนื้อเยื่อ ยับยั้งเชื้อ และเป็น พรีไบโอติก
1. เคลือบแผลในกระเพาะอาหาร
2. กระตุ้นการสร้างเยื่อเมือก
3. ยับยังเชื้อแบคทีเรียต้นเหตุของเชื้อ เอชไพโรไลท์
4. ลดอาการแสบร้อนของทางเดินอาหาร คอ กลางอก และกระเพาะอาหาร
5. ช่วยเร่งการฟื้นฟูเนื้อเยี่อ และซ่อมแซมบริเวณที่เกิดแผล(สมานแผล)
6. ลดการเกิดมะเร็งลำไส้

เพิ่มเพื่อน